Goethe -
"Dacă ar fi să fiu dus la închisoare şi mi s-ar îngădui să iau cu mine numai o singură carte, aş alege Biblia."

luni, 13 februarie 2012
Test 1  - G E N E Z A

1. DUMNEZEU SPUNE LA FINALUL PRIMEI SĂPTĂMÂNI DESPRE LUCRĂRILE CREATE CĂ ERAU:
a. neterminate;             
 b. şi bune şi rele;         
 c. foarte bune;

2. LUMEA DE DINAINTE DE POTOP ESTE DESCRISĂ CA:
a. un loc în care locuia neprihănirea;                
b. Una foarte rea;
c. o lume cu vegetaţie bogată, ploaia căzând zilnic.


3. BIBLIA DESCRIE CĂLĂTORIILE LUI AVRAAM CĂ AU ÎNCEPUT CA URMARE A:  
 a. unei ciumi care a lovit cetatea Ur;                
 b. chemării divine;        
c. ispitelor continue din partea diavolului.

4. ÎN URMA RELATĂRII ISTORIEI NIMICIRII CETĂŢILOR SODOMA ŞI GOMORA ÎNŢELEGEM CĂ:
a. puterile divine sunt supuse forţelor naturii;
b. Dumnezeu caută soluţii pentru a nu omorî pe cel drept împreună cu cel nedrept;  
 c. cei răi se pocăiesc doar sub ameninţarea distrugerii.

5. ISAAC A PRIMIT CA MÂNGÂIERE ÎN URMA MORŢII MAMEI SALE:   
a. vite şi bogăţii nenumărate;   
b. făgăduinţa lui Dumnezeu că urmaşii lui vor fi ca nisipul mării;   
c. o soţie.

6.ISAAC ŞI REBECA, AU FOST AMĂRÂŢI DIN CAUZA LUI ESAU PENTRU CĂ:   
a. s-a căsătorit cu fete străine;       
b. a fugit în Egipt, părăsind casa părintească;  
 c. s-a culcat cu nora sa.

7. IACOV DECIDE SĂ PLECE DIN MESOPOTAMIA:
a. datorită certurilor dintre soţii;      
b. ca urmare a înştiinţării divine;
c. datorită ameninţărilor lui Laban

8. IOSIF REFUZĂ AVANSURILE SOŢIEI LUI POTIFAR DEOARECE: 
a. era o femeie urâtă şi arţăgoasă;   
b. într-o astfel de situaţie el păcătuia împotriva lui Dumnezeu; 
c. se temea de stăpânul său.

9. FARAON VISEAZĂ DOUĂ VISE CARE ÎL TULBURĂ. IOSIF, FIIND CHEMAT SĂ REDEA SEMNIFICAŢIA RECUNOAŞTE:
a. că are un dar special din naştere;  
 b.că singurul care poate oferi tâlmăcirea este Dumnezeu;   
c. că visele vin din mulţimea grijilor.

10. DIN ISTORIA VIEŢII LUI IOSIF ÎNŢELEGEM CĂ
a. pentru cei credincioşi Dumnezeu poate schimba răul în bine;
b. Dumnezeu părăseşte chiar şi pe cei credincioşi;
c. bătrâneţea este grea pentru cei care au avut o copilărie fericită.